Wat is de VLAIO kmo-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie is een subsidieprogramma van het Vlaamse Agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) dat als doel heeft kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te ondersteunen in hun groeiambities. Met deze subsidie kan een kmo tot 50% subsidie krijgen voor in aanmerking komende projecten en dit met een maximum van € 50.000 per jaar. De subsidie is bedoeld om bedrijven te helpen investeren in hun groeiplannen en competitiviteit.

Wie komt in aanmerking voor de VLAIO kmo-groeisubsidie?

Een kleine of middelgrote onderneming (kmo) zijn zoals gedefinieerd door de Europese Commissie.

Betrokken zijn bij commerciële activiteiten.

In staat zijn om ten minste 50% van de totale projectkost te financieren.

Een statutaire zetel hebben in het Vlaamse Gewest van België.

Aantonen dat het voorgestelde project zal leiden tot groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Een gezonde financiële structuur en een positieve kredietwaardigheid hebben.

Welke projecten kunnen gefinancierd worden met de VLAIO kmo-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie kan gebruikt worden om verschillende groei- en ontwikkelingsprojecten te financieren, waaronder:

  • 1. De ontwikkeling van nieuwe producten of diensten zoals mobiele en webapplicaties.
  • 2. Het uitbreiden van bestaande producten of diensten naar nieuwe markten.
  • 3. De ontwikkeling van nieuwe productieprocessen of technologieën
  • 4. Het aannemen van nieuwe medewerkers
  • 5. Het aanschaffen van nieuwe apparatuur of machines
krits over ons contact

Subsidie aanvragen?

We nemen eerst contact op met VLAIO om je project te bespreken en om te bepalen of je in aanmerking komt. Zodra je bedrijf in aanmerking komt, kunnen we een formele aanvraag indienen. Deze aanvraag zal worden beoordeeld op basis van het groei- en ontwikkelingspotentieel van het project.

Het project kan ten vroegste starten in de maand die volgt op de goedkeuring van de aanvraag. Krits biedt geen garantie op het behalen van deze subsidie.